เกี่ยวกับบริษัท

ความเป็นมา

แบรนด์ Faith in Face ก่อตั้งขึ้นในเกาหลีเมื่อปี 2009 ภายใต้คอนเซปท์ “Save Everyone’s Face” และมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้จนได้รับรางวัลไฮโดรเจลมาส์กอันดับ 1 จากร้าน Olive Young ประเทศเกาหลี และได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่สาวๆทั่วเอเชีย อาทิ ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซียและประเทศไทย

บริษัท อินเตอร์ บิวตี้ จำกัดได้รับสิทธิ์เป็นผู้จัดจำหน่ายแบรนด์ Faith in Face อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในไทย โดยมีช่องทางจัดจำหน่ายที่ร้านวัตสันทุกสาขาทั่วประเทศ

นโยบายการรักษาข้อมูล สำหรับสมาชิก

บริษัท อินเตอร์ บิวตี้ จำกัด จะเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (ในบางกรณี) โดยการที่ลูกค้าเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถือว่าลูกค้ายอมรับนโยบายของบริษัทฯทันที ดังนั้นบริษัทฯจึงจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของลูกค้า ได้แก่ ชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสัมพันธ์ทางธุรกรรมของบริษัทฯกับลูกค้าเท่านั้น

คลังข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อินเตอร์ บิวตี้ จำกัด ได้คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นอย่างแรก ดังนั้นการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา บริษัทฯไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับองค์กรอื่นๆ เพื่อผลประโยชน์ทางการตลาด ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจะใช้แต่เพียงภายในบริษัทฯหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯจะเก็บรวมรวมไว้มีดังต่อไปนี้

1. ชื่อ
2. ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า
3. อีเมล
4. เบอร์โทรศัพท์บ้านและมือถือ
5. วันเกิด
6. เพศ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวมรวมไว้นั้น จะถูกใช้ดังต่อไปนี้

*เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า และการให้บริการต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ลูกค้าต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของบริษัทฯนอกเหนือจากบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ บริษัทฯจะใช้ข้อมูลที่ลูกค้าให้กับบริษัทฯเพื่อการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของลูกค้ากับระบบของบริษัทฯ ตรวจสอบและส่งข้อมูลการดำเนินธุรกรรมทางด้านการเงินของลูกค้าเพื่อยืนยันการชำระค่าสินค้าออนไลน์นั้นๆ

*เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ อันรวมไปถึงข้อมูลสินค้าและบริการจากบริษัทฯ และด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา บริษัทฯมีความมั่นใจว่าลูกค้ามีความคิดเห็นที่ตรงกับบริษัทฯและยินยอมให้บริษัทฯเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้อย่างดี เพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้า ทางบริษัทฯขอส่งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอันได้แก่ ชื่อและที่อยู่ ให้กับบุคคลที่สามในกรณีที่ต้องจัดส่งสินค้า เช่นการให้ข้อมูลแก่บริษัทขนส่งสินค้า

อัพเดทข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของคุณบนเว็บไซต์ บริษัท อินเตอร์ บิวตี้ จำกัด ซึ่งจำเป็นต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และทันทีที่อัพเดตข้อมูลดังกล่าวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่านและระบุบัญชีอื่นที่ปลอดภัยและมีความปลอดภัย เจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้หากคุณไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของคุณได้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นชนิดที่เป็นผลจากการใด ๆ หรือในความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของคุณที่สอดคล้องกับส่วนนี้

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข หรือสั่งเพิกถอนการใดหรือทั้งหมดของสิทธิของคุณที่ได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้ตลอดเวลา เมื่อสิ้นสุดของข้อตกลงนี้คุณยอมรับที่จะยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลการใช้งานในเว็ปไซต์เราทั้งหมด และการใช้เว็บไซต์ในทั้งหมดหรือบางส่วนนี้ การสิ้นสุดของข้อตกลงนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิตามกฎหมายและข้อผูกพัน (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อผูกพันการชำระเงิน) ของกิจการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ยกเลิก คุณยอมรับว่าเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใดที่เป็นผลมาจากการระงับดังกล่าวใด ๆ หรือเลิกจ้าง หากคุณไม่พอใจกับเว็บไซต์หรือไม่พอใจกับเงื่อนไขใดๆ ตามเงื่อนไข และกฎกติกา นโยบาย แนวทาง คุณมีสิทธิที่จะหยุดการใช้งานเว็ปไซต์เราโดยทันที

ความปลอดภัย

เรามีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนตัวที่เราทำการเก็บรักษานั้น ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับรองได้ว่า การโอนถ่ายข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้น จะมีความปลอดภัย 100% และในขณะที่เราพยายามที่จะปกป้องข้อมูลของคุณ เราไม่สามารถรับรองและการันตีได้ถึงความปลอดภัยทั้งหมด เราไม่รับผิดชอบต่อการคุกคามหรือการแทรกแซงของข้อมูลหรือรายละเอียดใดๆที่ คุณอาจได้รับในขณะที่คุณใช้งานเวบไซต์หรือในช่วงที่ข้อมูลกำลังถูกโอนถ่าย เข้าสู่เวบไซต์ของเรา